Eerdere edities

Lees hier de verslagen van vorige bijeenkomsten van Café Brein Tilburg


 11-04- 2024 

actief bewegen met NAH

Het thema van deze avond was actief bewegen met NAH
Gastsprekers waren Lilian Staps, beweeg/leefstijlcoach en Bas, ervaringsdeskundige. Hans Pouwer fysiotherapeut was in de zaal aanwezig om evt. aanvullingen te kunnen geven.

Waarom is bewegen nou zo belangrijk en hoe kun je dit simpel inbouwen in je leefstijl? Bij NAH is gaan bewegen niet altijd meer vanzelfsprekend. Het kan bijvoorbeeld moeilijker gaan door lichamelijke beperkingen, je energielevel kan lager zijn, maar bovenal kan de drempel tot bewegen groot zijn omdat je niet weet wat goed voor je is, wat je lichaam aan kan en waar je terecht kunt om te gaan bewegen. 
Tijdens deze avond werd er verteld, waarom bewegen zo belangrijk is, hoe je laagdrempelig kunt bewegen en waar je in de omgeving terecht kunt om te gaan bewegen met NAH. 

 Dit werd voor de pauze uitgelegd door Lilian. Tussendoor gaf ze enkele oefeningen, die de aanwezigen mee konden doen. Na de pauze kreeg Bas het woord en nam ons mee in zijn verhaal als ervaringsdeskundige. Waarbij hij ook nog een aanvulling kreeg van zijn buddy. Hij legde de meerwaarde voor hem uit, die deze contacten en activiteiten met Bas opgeleverd hebben. 

Met 34 aanwezigen, was het een druk bezochte avond. De afwisseling in de presentatie en het verhaal van de ervaringsdeskundige, werd door de aanwezigen als positief ervaren.

 


01-02-2024 

Een ander hoofd  

Het thema van deze avond was “een ander hoofd”
 
De documentaire met de titel “Een ander hoofd” werd gedraaid met daaraan volgend een nagesprek. 
Samen met de aanwezigen hebben we de documentaire van 25 minuten gekeken.

  
Het gaat over Theatergroep NAH-Ja ! O.l.v. filmmaker Edith van Zalinge. Ze volgde 2 jaar de leden van de theatergroep. Ze neemt je mee in het maakproces naar de voorstelling, waarin je de individuele kwetsbaarheden, verwerking, maar ook de veerkracht en doorzetting- vermogen ziet. Dit alles met creativiteit en een vleugje humor neergezet. 
 
Na afloop van de documentaire hebben we de indrukken, herkenningen, eigen ervaringen en inspiraties besproken. 
De avond werd bij de aanwezigen als er zinvol ervaren en er was veel herkenning. 


Bekijk hier de documentaire  

09-11-2023

Vermoeidheid na NAH

Het thema van deze avond was vermoeidheid na NAH; wat kan ik doen en wat kan ik beter laten? Gastspreker Simone Tuerlings (ergotherapeut en ambulant begeleider voor mensen met NAH) begeleide deze avond met ook veel praktische oefeningen. 

“We zijn allemaal wel eens moe” is een veel gehoorde uitspraak want vermoeidheid is heel herkenbaar bijvoorbeeld na een activiteit als gras maaien, een vergadering bijwonen of aan het einde van een drukke dag of week.

Bij NAH kan vermoeidheid echter anders zijn, sterker voelbaar en daardoor is het mogelijk dat je minder belastbaar bent dan vóór het NAH. En dat heeft grote invloed op jezelf en op je omgeving.   

Samen stonden we stil bij wat er van invloed is op je moe voelen, wat je vermoeid maakt en wat je er zelf aan kunt doen om er anders mee om te gaan. Om  zodoende beter grip te krijgen op jouw energie in plaats van last te hebben van jouw vermoeidheid. 

Iedereen werd actief uitgenodigd om te onderzoeken; waar word je moe van en wat geeft je energie wat zijn beïnvloedende factoren in jouw omgeving, en hoe kun jij balans behouden tussen wat inspannend is en wat ontspant en wat ‘ herstelt ‘ jouw energietekort, etc. Na afloop gingen de meeste bezoekers naar huis met concrete handvatten om hun eigen energieniveau te bewaken.

Enkele reacties van bezoekers waren:
-Fijn dat er op diverse manieren voorbeelden werden gegeven 
- Duidelijk verwoord
- Je hoort van iedereen waar men voor zichzelf erkenning/herkenning uit haalt
- Energie is voor iedereen anders oa door welke handicap mee speelt
- Duidelijk verhaal, interessant om (weer) te horen
- Ik heb weer veel bijgeleerd
- Ik heb informatie gekregen die mij aan het denken heeft gezet 

14-09-2023

Mindfulness

Het thema van deze avond was mindfulness en Marla van Haaf, GZ-psycholoog bij Thebe, nam ons hier in mee.

Met Mindfulness leer je bewust je aandacht te richten op je ervaringen in het moment, zonder deze te willen veranderen. 

Mindfulness helpt om inzicht te krijgen in je gedachten, emoties en gedrag. Door gericht aandacht te geven aan het nu, ben je weerbaarder in dagelijkse situaties. Er ontstaat meer rust, minder stress, minder (mentale) vermoeidheid. 

Mindfulness kan bijdragen aan het bepalen hoe jij de gevolgen van NAH ervaart en tijdens deze bijeenkomst werd meer uitleg gegeven over Mindfulness en kon men aan de hand van korte oefeningen zelf ook iets ervaren van Mindfulness. Enkele reacties van bezoekers:

''Deze mindfulness informatie was duidelijk en greep mij meteen aan. Ik kon dit goed volgen en meebeleven.''

''Heel veel tips gekregen.''

''De toepasbaarheid van mindfulness kan mij helpen.''

''Bevestiging van wat ik geleerd heb tijdens revalidatietraject.''

''Ik wist niet wat mij te wachten stond, want ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik vond het erg interessant.''

''Veel herkenning waar ik meer van wil weten en kan gaan gebruiken.''

11-05-2023

Mantelzorgondersteuning

Het thema van deze avond was Mantelzorgondersteuning en Mieke de Vriend, sociaal werker bij ContourdeTwern, kwam ons hierover bijpraten.

“Hersenletsel heb je niet alleen”; de zorg voor iemand met NAH heeft grote invloed op het leven van ouders, partner of kinderen. Vooral de minder zichtbare gevolgen zijn lastig voor de getroffene en de omgeving. Als mantelzorger moet je vaak ook veel zorgen en regelen. Hierdoor krijg je minder tijd voor je eigen activiteiten. Maar ook om af te spreken met vrienden of familie. Daardoor kom je er steeds meer alleen voor te staan en heb je grotere kans dat het mantelzorgen te zwaar wordt.

Mieke de Vriend biedt een luisterend oor en zij kijkt mee waar eventueel hulp ingezet kan worden of verwijst door naar de juiste organisatie en/of persoon. Zij gaf deze avond ook voorbeelden vanuit de praktijk en er was ruimte om samen in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. 

16-03-2023

NAH en werken, hoe doe je dat?

Het thema van deze avond was  ‘NAH en werken, hoe doe je dat?’

Hersenletsel verandert je leven en heeft vaak blijvende gevolgen. Naast zichtbare zijn er  ook niet zichtbare gevolgen als vermoeidheid, prikkelbaarheid, moeite met plannen, organiseren, overzicht bewaren en omgaan met druk.

Deze gevolgen kunnen grote invloed hebben op je werksituatie. Het is met hersenletsel vaak moeilijk weer aan het werk te gaan of het werk gedeeltelijk weer op te pakken. Soms lukt werken helemaal niet meer. Dit kan naast invloed op je inkomsten ook invloed hebben op zingeving en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Dhr. Onno van Domburg Scipio, Adviseur Verzuim en Re-integratie bij Libra Arbeidsexpertise én ervarings-deskundige NAH, vertelde deze avond wat hersenletsel voor invloed kan hebben op je werk. Wat komt er allemaal op je af wanneer je getroffen bent door hersenletsel en je weer aan het werk wilt (of moet!) gaan. Wat zijn je rechten en plichten en wat is de rol van je werkgever en UWV en waar kun je terecht voor hulp en begeleiding bij je re-integratie? Wat zijn alternatieven als betaalde arbeid niet meer mogelijk is? 

19-01-2023

NAH en gezin

Het thema van deze avond was NAH en gezin. 

Als er iemand ziek is dan wordt iedereen geraakt in een familie. Van de Sande van Studio Familiezorg nam ons mee in wat de impact binnen een gezin kan zijn wanneer er sprake is van hersenletsel. Wat betekent het om zorg te geven en wat betekent het om zorg te ontvangen. Hoe kunnen rollen en posities veranderen binnen een gezin. Welke thema's spelen er binnen een gezin waar sprake is van zorg.

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt van de Methode Familiezorg dat er een gelijkwaardige samenwerking ontstaat tussen getroffene, naasten en professionals. Maar hoe zorg je er nu voor dat je serieus genomen wordt en dat ieders stem gehoord kan worden?